Recherche

Hoewel kwesties als oneigenlijk ziekteverzuim, bedrijfsfraudes en overtreding van concurrentiebeding uiteraard ongewenst zijn, gebeuren ze elke dag weer.

Security & Investigation Group beschikt over veel expertise wanneer het gaat om het professioneel oplossen van (bedrijfs)fraudes en diefstallen.

Onderzoeksopdrachten worden bij SIG uitgevoerd door specialisten die beschikken over jarenlange ervaring, opgedaan binnen specialistische diensten van de politie of Koninklijke Marechaussee.

SIG staat u als opdrachtgever direct professioneel terzijde met, behalve de genoemde specialisten, ook de meest moderne technieken en methodieken die binnen de opsporing voorhanden zijn.

Denk hierbij aan het verrichten van observaties, forensische onderzoeken, administratieve of ICT onderzoeken.

Indien zich bij u een kwestie voordoet waarbij direct hulp of ondersteuning noodzakelijk is, beschikt SIG over een noodnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is en waarbij u snel in contact komt met een van onze specialisten. Mocht tijdens het gesprek blijken dat uitstel geen optie is, zal een van onze medewerkers direct een onderzoek opstarten. Er zal echter altijd gestart worden met het voeren van een intakegesprek zodat het voor beide betrokken partijen duidelijk is hoe het onderzoek vormgegeven wordt.

Alle fases binnen het onderzoek worden met de opdrachtgever besproken zodat deze nooit voor verrassingen komt te staan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

  • het uitvoeren van een vooronderzoek,
  • het uitvoeren van een achtergrondonderzoek,
  • het raadplegen van openbare bronnen,
  • het uitvoeren van observaties,
  • het verrichten van proefaankopen,
  • het uitvoeren van technisch onderzoek.

Daarnaast wordt in sommige gevallen ook een digitale administratie veiliggesteld en onderzocht en/of worden tipgevers gesproken en infiltranten ingezet. 

Indien het onderzoeksresultaat leidt tot een of meerdere verdachten zal/zullen deze tijdens een interview geconfronteerd worden met de door SIG geconstateerde feiten. Een dergelijk interview wordt  altijd afgenomen door minimaal twee particulier onderzoekers.

In de meeste gevallen kan een onderzoek naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond worden, en in sommige situaties leidt de afronding van een onderzoek tot het inschakelen van de politie. Van elk onderzoek wordt door SIG een rapportage opgemaakt die beschikbaar gesteld wordt voor gebruik tijdens een eventuele juridische procedure. Daarnaast zijn de particulier onderzoekers van SIG voor u beschikbaar om als getuige (deskundige) voor de rechtbank op te treden.

De stand van zaken met betrekking tot de kosten van een onderzoek wordt uiteraard op regelmatige basis besproken.

Na afloop van een onderzoek zou SIG in samenspraak met u graag komen tot het implementeren van maatregelen waarbij fraude, (interne) diefstal of andere excessen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Voor meer informatie en een oriënterend gesprek kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.