Profiling

SIG beschikt over beveiligingsmedewerkers die kunnen worden ingezet als zogenoemde Security Profilers.

Iedereen kan terechtkomen in situaties die als onveilig worden ervaren. Het garanderen van een veilige omgeving is niet gemakkelijk. De profiler van SIG heeft een SDR® training gevolgd. SDR®  (“Search, Detect, React”®) is een unieke en vooruitstrevende methode van preventieve profiling waarbij afwijkend gedrag in een vroegtijdig stadium kan worden gedetecteerd. Er wordt hierbij gekeken naar de context van de situatie en na detectie van onregelmatigheden wordt er op een de-escalerende wijze opgetreden.

Ran Cohen is de oprichter van de SDR® methode. Met een achtergrond in het leger, de politie en de Israëlische veiligheidsdienst is hij een autoriteit op het gebied van veiligheid. Cohen heeft in meer dan 30 landen op hoog niveau, onder meer als adviseur, voor verschillende overheden gewerkt en is sinds 2007 actief in Nederland.

Het concept SDR® laat personeel kwaadaardige intenties op een juiste manier interpreteren en hierop anticiperen, zonder hierbij gebruik te maken van etnisch profileren. Daarmee is SDR® hét antwoord op het toenemende dreigende klimaat van delicten en aanslagen van vandaag de dag.

SIG beschikt over 25 via de SDR® Academy opgeleide personeelsleden die kunnen optreden als actieve profilers in veel verschillende situaties. Deze medewerkers zijn getraind in aandacht voor details en een snelle, correcte beoordeling van situaties en personen zodat er vlug geacteerd kan worden op serieuze bedreigingen, nog voordat er een incident heeft plaatsgevonden.

Belangrijk is om een gedegen dreigingsanalyse te maken en vanuit deze analyse de basis te leggen voor het herkennen van kwaadwilligen. Profiling in combinatie met traditionele beveiliging bieden wij natuurlijk ook.

Om de mogelijkheden te bespreken kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem contact op