Preventieve observatie

Preventieve observatie is een belangrijk onderdeel van persoonsbeveiliging en is er op gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium  afwijkende activiteiten te onderkennen en om daar vervolgens actie op te ondernemen.

Deze vorm van persoonsbeveiliging zorgt er voor dat de inbreuk op de privacy minimaal is.
Onze observanten zijn in de uitvoering van statisch- of dynamische observaties continu bezig met het maken van risicoanalyses.

Hierbij wordt alle relevante informatie verwerkt in een dagrapportage.

Voor meer informatie en een oriënterend gesprek kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.