Overige diensten

Informatiebeveiliging

SIG levert kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging garandeert de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens en heeft een positieve invloed op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. Onze consultants hebben ruime kennis (HBO/WO niveau) en ervaring op dit gebied, aangevuld met certificaten als CISSP, CISA, CISM en CEH. Onze diensten variëren van een volledige inrichting van een Information Security Management System tot specifieke taken als cybercrime preventie en digitaal fraude-onderzoek.

Transportbeveiliging- en begeleiding

SIG verricht sinds een aantal jaren transportbeveiligings- en begeleidingswerkzaamheden in binnen- en buitenland. Afhankelijk van de aard van de lading wordt gekozen voor opvallende of onopvallende begeleiding. Deze staat continu in nauw contact met een -op transport gespecialiseerde- alarmcentrale. Uiteraard beschikken wij tevens over geavanceerde instrumenten zoals communicatieapparatuur, navigatiesystemen, track & trace systemen en dash cams ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Van elke opdracht wordt altijd een uitgebreide rapportage gemaakt en ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

Daarnaast zullen geconstateerde veiligheidsrisico’s direct met de opdrachtgever gecommuniceerd worden. Hierbij valt te denken aan geconstateerde onvolkomenheden op ogenschijnlijk beveiligde parkeerplaatsen, veiligheids- en beveiligingsissues in/op overslaglocaties en op de eindbestemming.

Trainingen

SIG geeft security awareness (maatwerk)trainingen aan zowel particulieren als bedrijven. Onderwerpen die hierbij onder andere ter sprake kunnen komen, zijn:

 • Veiligheidsbewustzijn van huis naar de werkplek
 • Predictive profiling aanleren (beginselen hiervan bij security awareness )
 • Handvatten aangeleerd krijgen wat te doen indien men geobserveerd of gevolgd wordt
 • Veiligheidsbewustzijn binnens- en buitenshuis
 • Het waarnemen van incidenten (zodat bruikbare gegevens aan hulpdiensten gemeld kunnen worden)
 • Internetgebruik (wat kunnen anderen daarmee doen)
 • Ongewenst eigen gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan
 • De-escalerend optreden bij agressie
 • Eigen gedrag om agressie van anderen te voorkomen
 • Hoe onopvallend hulpdiensten waarschuwen in geval van bedreiging
 • Tips om security-minded te zijn/beveiligingsbewustzijn te verhogen
 • In de markt beschikbare instrumenten om de security awareness te verhogen

Interim Security & Safety Management

Mocht een manager tijdelijk door ziekte of welke andere reden dan ook korte of langere tijd niet beschikbaar zijn en moet er tijdelijk worden waargenomen, dan is SIG in staat om Interim Management op het gebied van Security en Safety activiteiten aan te bieden.

De invulling van tijdelijke functies op managementniveau vergt bijzondere vaardigheden. Wij vinden dat iedere opdracht moet leiden tot een positieve referentie. Daarom levert SIG maatwerk. De in te vullen functie moet aan de hoogste eisen voldoen. Dat luistert heel nauw vooral bij de invulling van functies waarbij governance, risk en compliance de boventoon voeren. Heldere afspraken en een transparante aanpak zorgen voor duidelijkheid en maximaal resultaat.