Certificering

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers.

Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van de nodige diploma's aangevuld met de nodige ervaring in de praktijk. Ervaringen die zijn opgedaan bij diverse overheid instanties zoals Ministerie van Defensie en Politie. De Engelse taal beheersen zij in woord en geschrift. Tevens beschikken de medewerkers over de nodige medische kennis.

Het legitimatiebewijs benodigd voor het uitvoeren van genoemde werkzaamheden en afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt door de medewerkers bij zich gedragen.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn tevens kwaliteitsvoorschriften opgesteld die regelmatig door ons op de werkvloer worden getoetst.

SIG is lid van ASIS International, ASIS Benelux Chapter en Branchebeveiliging Particuliere  Onderzoeks Bureaus (BPOB) en beschikt over twee vergunningen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid; te weten licentienummer ND 3355 voor beveiligingswerkzaamheden en licentienummer POB 1216 voor recherchewerkzaamheden.