Persoonsbeveiliging

In het verleden werd bij persoonsbeveiliging altijd de relatie gelegd met beroemde of belangrijke personen zoals politici en (pop)sterren die veel macht en/of aanzien hebben en vaak ook over veel geld beschikken.

In deze tijd is het echter zo dat het steeds vaker voorkomt dat ook andere personen te maken krijgen met bedreigende situaties.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld afpersing, geweld, stalking, chantage en pogingen daartoe.

De Nederlandse overheid is in het geval van dit soort gebeurtenissen waarbij een beveiligingsissue ontstaat, vaak niet in staat om adequaat hulp te kunnen bieden aan (privé)personen die zich bedreigd voelen en/of bedreigd worden.

Wij bieden u professionele persoonsbeveiliging en kunnen u adviseren ten aanzien van passende maatregelen voor uw persoonlijke situatie. Natuurlijk is iedere situatie en elk persoon uniek en wordt door ons een op maat gemaakt plan van aanpak in werking gesteld om de risico’s voor u te minimaliseren.

De bij ons werkzame persoonsbeveiligers hebben veelal ervaring opgedaan bij overheidsdiensten in binnen- en buitenland en zijn getraind om proactief, snel en adequaat te reageren in situaties die daarom vragen.

Uiteraard staan naast het beveiligen discretie en privacy voorop en houden wij zoveel als mogelijk rekening met uw wensen hieromtrent zodat uw dagelijkse werkzaamheden en privéactiviteiten gewoon doorgang kunnen vinden. Alle uit te voeren werkzaamheden worden vooraf met u besproken.

Naast persoonsbeveiliging is het ook mogelijk om te kiezen voor preventieve observatie. Op deze wijze is de inbreuk op uw privacy minimaal en kan er toch een oogje in het zeil worden gehouden en tevens belangrijke informatie worden verzameld.

In aansluiting op bovengenoemde dienstverlening is het uiteraard mogelijk om fysieke beveiliging te combineren met technische beveiliging, bijvoorbeeld door het installeren van camera’s in uw woon- en/of kantooromgeving, track & trace (volg)systemen die geïnstalleerd worden in uw voer- en vaartuigen maar die ook als los systeem leverbaar zijn zodat u deze gemakkelijk bij u kunt dragen.

Daarnaast is het mogelijk uw kantoor en/of woonomgeving technisch te optimaliseren tot en met het creëren van een zogenaamde “Safe Room” aan toe. Ook biedt SIG u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij een 24/7 helpdesk die u met raad en daad kan bijstaan bij calamiteiten.

SIG kan u verder behulpzaam zijn met het opstellen van beveiligingsprotocollen en draaiboeken.

Wij hebben daarnaast ervaring in het vervaardigen van persoonlijke profielen zoals DNA en vingersporen zodat, indien nodig, deze direct beschikbaar zijn voor de overheid en er geen kostbare tijd verloren gaat.

In alle gevallen werkt SIG nauw samen met (lokale) overheidsdiensten.

Voor meer informatie en een oriënterend gesprek kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem contact op