Certificering

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers.

Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van het diploma Beveiliger2 aangevuld met een diploma Persoonsbeveiliger en/of een diploma Particulier onderzoeker. De Engelse taal beheersen zij in woord en geschrift. Tevens beschikken de medewerkers over een EHBO/BHV diploma.

Het legitimatiebewijs benodigd voor het uitvoeren van genoemde werkzaamheden en afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt door de medewerkers bij zich gedragen.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn tevens kwaliteitsvoorschriften opgesteld die regelmatig door ons op de werkvloer worden getoetst.

SIG is lid van ASIS International, ASIS Benelux Chapter en Branchebeveiliging Particuliere  Onderzoeks Bureaus (BPOB) en beschikt over twee vergunningen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid; te weten licentienummer ND 3355 voor beveiligingswerkzaamheden en licentienummer POB 1216 voor recherchewerkzaamheden.