Audits

SIG is bijzonder bekwaam en ervaren in het uitvoeren van security audits. Een security audit is bedoeld om de getroffen beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, bouwkundig, elektronisch en op het gebied van ICT) op alle gewenste onderdelen (omgeving, gebouw, vervoer en transport, personen, relaties en ICT) te toetsen op (gecombineerde) effectiviteit. Doelstelling is beheersbaarheid van calamiteiten.

Wij zijn van mening dat een security audit meer moet zijn dan een eenmalig onderzoek naar de getroffen beveiligingsmaatregelen. Het zou een repeterend karakter moeten hebben waardoor uw beveiligingsmaatregelen in de breedste zin van het woord altijd zijn afgestemd op de meest actuele situatie.

Niet alleen het toetsen van de getroffen beveiligingsmaatregelen (organisatorische controle) maar ook het toetsen van de daadwerkelijke uitvoering daarvan (toetsen of procedures en protocollen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden) dragen daaraan bij. Ook bieden wij de mogelijkheid tot zogenaamde mystery site visits en intruder tests, oftewel ongevraagd uw onderneming betreden als test, en het trainen in security awareness (het leren her- en onderkennen van gevaar).

Door onze beveiligingsexpertise te combineren met jarenlange ervaring zijn wij in staat om de security audit zowel in een zakelijke omgeving als in een privéomgeving in de vorm van maatwerk uit te voeren.