Welkom bij SIG

Security & Investigation Group BV (SIG) is een organisatie die specialistische werkzaamheden zoals recherchediensten, persoonsbegeleiding, persoonsbeveiliging en overige werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard verricht. Voorbeelden van laatstgenoemde werkzaamheden zijn: beveiliging van board meetings, audits en het verrichten van fraudeonderzoeken.

De werkzaamheden worden altijd voorafgegaan door een intakegesprek en, indien mogelijk, een risico-inventarisatie of risicoanalyse, en -indien nodig- het maken van afspraken met de (lokale) overheid.

SIG heeft een operationele back-up in Europa en is daar binnen 24 uur volledig operationeel. In Nederland is dit uiteraard veel sneller, afhankelijk van de locatie en de benodigde inzet. 

SIG beschikt over een eigen groep particulier onderzoekers en (persoons-) beveiligingsspecialisten Zij zijn afkomstig van specialistische afdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en/of het Ministerie van Defensie.